PROJEKTAS  NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0076 UAB „Bio wood“ medienos granulių plėtra, diegiant naujas technologijas

 

Projekto tikslas – Modernių technologijų diegimas, siekiant padidinti darbo našumą ir medienos granulių gamybos pajėgumus.

Projekto uždavinys – Įrangos komplekto, skirto medienos granulių gamybos pajėgumų didinimui įdiegimas.

Projekto veiklos: Modernios, pilnai automatizuotos ir mechanizuotos  medienos pjuvenų padavimo į džiovinimo būgnus sistemos  diegimas, frontalinio ratinio krautuvo įsigyjimas.

 

Bendra projekto vertė – 301 840,00 Eur.

Iš Europos Regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 196 196,00 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-07

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-07

 

 

PROJEKTAS  NR. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0044 Robotizuoto, medienos granulių paletizavimo komplekso įdiegimas UAB „Bio wood“

 

Vadovaujantis parengto technologinio audito rekomendacijomis numatoma įdiegti naują robotizuotą medienos pjuvenų granulių gamybos-paletavimo gamybinę liniją, kuri būtų valdoma skaitmeniniu būdu.Ši linija leistų padidinti granulių gamybos proceso našumą ir kokybę. Ši linija būtų naudojama medienos pjuvenų granulių gamybos-paletavimo proceso robotizavimui, būtų skaitmenizuota, valdomas programiniais valdikliais. Projekto tikslas – medienos granulių gamybos proceso robotizavimas ir skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui. Projekto uždavinys – robotizuoto, medienos granulių paletizavimo komplekso su skaitmeninėmis technologijomis diegimas. Projekto veiklos: technologinio audito atlikimas bei robotizuoto, medienos granulių paletizavimo komplekso diegimas.

 

Bendra projekto vertė – 513.436,00 Eur.

Iš Europos Regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 180.382,60 Eur.

  • Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018-07-09
  • Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-05-31