ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS

 

 

Projektu siekiama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą – investuoti į saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai nyksta, o jų naudojimas kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Projekto tikslas – atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos – UAB „Bio wood“ įdiegs energijos efektyvumo priemones – 999,6 kW saulės elektrinę.

Bendra projekto vertė 740.866,00 Eur, iš kurių 300.000,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas pradėtas 2023 m. spalio 16 d. ir bus įgyvendintas iki 2025 m. lapkričio 28 d.

 

 

 

PROJEKTAS  NR. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0076 UAB „Bio wood“ medienos granulių plėtra, diegiant naujas technologijas

 

Projekto tikslas – Modernių technologijų diegimas, siekiant padidinti darbo našumą ir medienos granulių gamybos pajėgumus.

Projekto uždavinys – Įrangos komplekto, skirto medienos granulių gamybos pajėgumų didinimui įdiegimas.

Projekto veiklos: Modernios, pilnai automatizuotos ir mechanizuotos  medienos pjuvenų padavimo į džiovinimo būgnus sistemos  diegimas, frontalinio ratinio krautuvo įsigyjimas.

 

Bendra projekto vertė – 301 840,00 Eur.

Iš Europos Regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 196 196,00 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-07

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-07

 

PROJEKTAS  NR. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0044 Robotizuoto, medienos granulių paletizavimo komplekso įdiegimas UAB „Bio wood“

 

Vadovaujantis parengto technologinio audito rekomendacijomis numatoma įdiegti naują robotizuotą medienos pjuvenų granulių gamybos-paletavimo gamybinę liniją, kuri būtų valdoma skaitmeniniu būdu.Ši linija leistų padidinti granulių gamybos proceso našumą ir kokybę. Ši linija būtų naudojama medienos pjuvenų granulių gamybos-paletavimo proceso robotizavimui, būtų skaitmenizuota, valdomas programiniais valdikliais. Projekto tikslas – medienos granulių gamybos proceso robotizavimas ir skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui. Projekto uždavinys – robotizuoto, medienos granulių paletizavimo komplekso su skaitmeninėmis technologijomis diegimas. Projekto veiklos: technologinio audito atlikimas bei robotizuoto, medienos granulių paletizavimo komplekso diegimas.

 

Bendra projekto vertė – 513.436,00 Eur.

Iš Europos Regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 180.382,60 Eur.

  • Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018-07-09
  • Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-05-31